NO åk 8

Vårterminen 15

Fysik v.16-23

Planering:

Veckoplanering arbete och energi år 8 8NO1

Veckoplanering arbete och energi år 8 8NO4

 

Kemi v.8-14

Inför provet:

Inför kemiprovet vecka 14

Planering:

Veckoplanering livsmedelskemi vt-15 år 8 8NO1

Veckoplanering livsmedelskemi vt-15 år 8 8NO4

 

Biologi v.2-7

Inför biologiprovet onsdag 11feb

Power Point:

hud skelett muskler teori

Granskande uppslag:

Granskande uppslag instruktion

granskande-uppslag-7-9 exempel

Planering:

Veckoplanering hud, skelett och muskler vt-15 år 8NO1

Veckoplanering hud, skelett och muskler vt-15 år 8NO4

Höstterminen 14

Biologi

Till provet onsdag 10/12

Inför biologiprovet

Fram till jullovet kommer vi jobba med Matspjälkning, andning  och blodomloppet.

Planering:

Veckoplanering biologi 8NO1

Veckoplanering biologi 8NO4

Läxdagar:

8NO1- Fredagar

8NO4  – Onsdagar

Power Point:

andning blodomloppet

Matspjälkningen

FYSIK

Vecka 40 startar vi upp avsnittet Ljud och Ljus.

Power Point:

ljud

ljus

Planeringar:

Planering ljud och ljus 8NO1

Planering ljud och ljus 8NO4

KEMI

Höstterminen kommer börja med Organisk kemi. Vi kommer undersöka vilka ämnen som innehåller kol och vilka egenskaper de har. Vi kommer laborera och avsnittet avslutas med ett prov.

Power Point, Organisk kemi

Veckoplanering

v 35 – Kol, Kolväten. Laboration I vad finns kol?

Läxa s 116-117, 121-125

v 36 – Olika kolväten, mättade, omättade. Laboration Förbränning kolväten.

Arbetsuppgift Klimat Klimatkrisenuppg kolkemi

Läxa s 126-132

v 37 – Alkoholer och syror. Laboration Undersök alkoholer.

Frågor alkoholer Frågor alkoholer

Läxa s 133-137

v 38 – Forts syror samt repetition

v 39 – Prov 8NO4 Tisdag 23 september, 8N01 26 september.

Inför prov organisk kemi ht14

För att uppnå E ska du kunna:

  • I vilka former rent kol finns i naturen och skillnader mellan dessa.
  • Kolets kretslopp
  • Varför kol finns i så många olika föreningar
  • Rita strukturformler och ange summaformler för kolväten, alkoholer och organiska syror.
  • Kunna förklara skillnaden mellan mättade och omättade kolväten.
  • Vad man använder kolväten, alkoholer och organiska syror till.
  • Hur man utvinner olika kolväten ur råolja.
  • Vilka miljöeffekter användandet av fossila bränslen har.
  • Förklara hur växthuseffekten fungerar.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s