Inför NP 15/4

Boken:

Läs kapitlen Mark 138-154 samt Livets kemi 186-216

Kolla igenom sammanfattningarna på övriga kapitel

Uppgifter:

Se till att du jobbat igenom NP 2013 ordentligt och tittat igenom bedömningsanvisningarna.

PP:

Titta igenom de Power Point vi haft:

Kemins grunder- år 7

Luft och vatten – år 7

syror och baser

MOLEKYLER OCH JONER – atomens uppbyggnad

Organisk kemi

Salter – teori

 

 

Biologi år 9

nervsystemet planering

nervsystemet styr din kropp pp

Inför provet onsdag 9/12

På provet  får du ha med dig din begreppslista. Den ska lämnas in tillsammans med provet. Begrepp från bokenNamn

En av frågorna på provet kommer se ut som följer.

Läs artikeln på nästa sida ”Håller våra hjärnor på att svämma över?”                  Skriv ner dina tankar om artikeln med tanke på vad du vet om hjärnan.

Övriga frågor kommer utgå från en situation där du ska visa att du med hjälp av begreppen kan resonera och visa på samband som rör människokroppens uppbyggnad och funktion.